Privatlivspolitik

1. GENERELT

1.1 Speedhobby.dk ("vores", "os" eller "vi") er den dataansvarlige for de personlige oplysninger, vi har modtaget fra dig. Du finder vores kontaktoplysninger i afsnit 7.   

1.2 Denne fortrolighedspolitik indeholder oplysninger om følgende: hvordan Speedhobby.dk indsamler og behandler oplysninger om dig, til hvilket formål vi håndterer dine personlige oplysninger, hvordan vi beskytter de oplysninger, vi modtager, og hvilke rettigheder du har.

 

2. HVILKE PERSONLIGE DATA INDSAMLER VI, OG HVAD FORMÅL, OG HVORDAN VI BEHANDLER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV

2.1 Når du besøger Speedhobby.dk, indsamler vores system automatisk oplysninger om dig og din brug af vores websted. De data, der er registreret af systemet, inkluderer information om, hvilken browser du bruger, hvilke ord, produkter og kategorier, du søger efter, din IP-adresse, netværksplacering og information om din computer, mobil eller tablet, hvilket gør det muligt for os at forbedre din bruger opleve og optimere Speedhobby.dk's funktioner, og vi bruger informationen til at kunne udføre relevante marketingaktiviteter. Retsgrundlaget for behandling af dine data i forbindelse med dit besøg på vores websted findes i GDPR artikel 6, stk. 1, afsnit f.

2.2 Når du tilmelder dig direkte markedsføring fra Speedhobby.dk, f.eks. Vores Facebook-side, nyhedsbrev, push-beskeder osv., Vi registrerer dit navn, e-mail-adresse og andre frivillige oplysninger, som du giver i forbindelse med tilmelding. Målet er at sikre, at vi kan levere relevant markedsføring til dig. Retsgrundlaget herfor findes i GDPR artikel 6, stk. 1, afsnit a.

2.3 Når du køber et produkt på Speedhobby.dk eller kommunikerer med os via vores hjemmeside, registrerer vi de oplysninger, du selv giver, f.eks. Dit navn, adresse, e-mail-adresse, telefonnummer, betalingsmetode, leveringsmetode, IP-adresse og hvilke produkter du har købt og muligvis har returneret til os. Disse oplysninger registreres, så vi kan levere de produkter, du har bestilt, og for at vi skal kunne styre og overholde din ret til at returnere og klage over et produkt i henhold til GDPR artikel 6, stk. 1, afsnit b. Oplysninger om dine køb via vores websted indsamles også, så vi kan overholde juridiske krav til bogføring og regnskabsoptegnelser i henhold til GDPR artikel 6, stk. 1, afsnit c. Vi registrerer din IP-adresse, fordi Speedhobby.dk har en interesse i at forhindre svindel. Retsgrundlaget herfor findes i GDPR artikel 6, stk. 1, afsnit f.

2.4 Når du indgår en samarbejdsaftale med os, registrerer vi følgende oplysninger: dit navn, adresse, e-mail-adresse, telefonnummer, leveringsindstillinger, IP-adresse og de produkter, du har modtaget fra os. Formålet med indsamling og lagring af disse data er at evaluere den potentielle samarbejdsaftale og at levere de produkter, du har anmodet om at modtage i overensstemmelse med aftalen. De oplysninger, du giver os, behandles for at handle på din anmodning inden indgåelse af en samarbejdsaftale i henhold til GDPR artikel 6, stk. 1, afsnit b.

2.5 Når du udfylder et spørgeskema, registrerer vi dit navn og din e-mail-adresse samt oplysninger om dine præferencer, hvis spørgeskemaet indeholder spørgsmål om sådanne emner. Formålet med et spørgeskema er at indhente oplysninger til en bestemt undersøgelse. Retsgrundlaget findes således i GDPR artikel 6, stk. 1, afsnit a og artikel 9, stk. 2, afsnit a.

 

3. MODTAGERE AF PERSONLIGE DATA

3.1 Speedhobby.dk overdrager oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, ordrenummer og leveringsvalg til PostNord, DAO, DHL eller enhver anden transportør, der håndterer transport og levering af de varer, du køber hos os. Hvis du køber produkter, der er udsolgt på vores lager, kan dine oplysninger i undtagelsestilfælde videregives til producenten, som derefter sørger for, at den pågældende vare sendes til dig. Derudover kan dine oplysninger videregives til forretningspartnere, såsom långivere, der hjælper os med vores forretningsaktiviteter.

3.2 Da vi bruger eksterne partnere til f.eks. teknisk drift, forbedringer af hjemmesiden, indsamling af tilladelser til afsendelse af nyhedsbreve, deltagelse i konkurrencer, pop-ups, relevant markedsføring og vurdering af vores firma og produkter, information om dit navn og din e-mail-adresse kan blive betroet dem.

Vi overfører oplysninger om dit navn og din e-mail-adresse til blandt andet følgende eksterne samarbejdspartnere etableret i EU:

Ingen

Nogle af de ovennævnte virksomheder har status som databehandlere, der under vores specifikke instruktioner behandler data, som vi er juridisk ansvarlige for. Alle eksterne partnere, der behandler personoplysninger på vores vegne, har underskrevet skriftlige databehandlingsaftaler med os, hvor de er underlagt streng fortrolighed. Ingen af ​​vores eksterne partnere kan bruge dine personlige oplysninger til noget andet formål end at opfylde den aftale, de har underskrevet med os.

Nogle af vores eksterne databehandlere, f.eks. Google Analytics fra Google LLC, Facebook, Shopify og Microsoft Corporation er etableret uden for EU, dvs. USA.

 

4. DINE RETTIGHEDER

4.1 For maksimal gennemsigtighed med hensyn til vores behandling af dine personlige oplysninger skal vi som dataansvarlig informere dig om dine rettigheder.

4.2 Ret til adgang

4.2.1 Du har ret til når som helst at bede om adgang til de data, vi har om dig, hvilke formål dine data tjener, hvilke kategorier af personlige oplysninger, vi har om dig, hvem der modtager og behandler dataene, og hvorfra vores data om dig er indsamlet.

4.2.2 Du har ret til at få en kopi af dine personlige oplysninger, som vi har registreret og behandlet, sendt til din e-mail. Hvis du ønsker at modtage en sådan kopi, bedes du sende vores kundeserviceteam en skriftlig anmodning på contact@blasted-rc.com. Vi sender kun personlige oplysninger, der vedrører direkte til e-mail-adresse, hvorfra anmodningen blev fremsendt. Med andre ord kan du ikke bede om oplysninger relateret til en anden e-mail-adresse end den, du bruger til at kontakte os fra.

4.3 Ret til berigtigelse

4.3.1 Du har ret til at få rettet forkerte personlige oplysninger om dig selv af os, så vi bruger ikke falske oplysninger om dig, når du bruger virksomhedens tjenester. Hvis du finder ud af, at der er en fejl i de oplysninger, vi har om dig, bedes du give os besked via e-mail til vores kundeservice, så vi kan rette fejlen.

4.4 Ret til sletning

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at slette hele eller dele af dine personlige oplysninger af os. Dette gælder f.eks. i tilfælde, hvor du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har noget juridisk grundlag for at fortsætte behandlingen af ​​dine data. Hvis det er nødvendigt at fortsætte behandlingen af ​​dine personlige oplysninger, er vi ikke forpligtet til at slette de data, vi har om dig, dette inkluderer tilfælde, hvor vi skal overholde vores juridiske forpligtelser; således at juridiske krav kan afgøres, håndhæves eller begrundes i forbindelse med politiets efterforskning.

Personlige oplysninger kan kun slettes med tilbagevirkende kraft. Bemærk, at hvis du anmoder om at slette dine data, vil der igen blive indsamlet oplysninger om dig, hvis du beslutter at bruge vores virksomheds tjenester i fremtiden.

4.5 Ret til begrænsning af behandlingen

4.5.1 I visse tilfælde har du ret til at begrænse behandlingen af ​​dine personlige data til opbevaring, hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, er forkerte.

4.6 Ret til dataportabilitet

4.6.1 I visse tilfælde har du ret til at modtage en maskinlæsbar kopi af de personoplysninger, som du selv har givet os, og du har ret til at overføre personlige oplysninger om dig selv til en anden dataansvarlig.

4.7 Ret til indsigelse

4.7.1 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, herunder profilering, segmentering og analyse, som vi udfører for at kunne gøre vores kommunikation og markedsføring relevant for dig.

4.7.2 Du har ret til af grunde, der er relateret til din personlige situation, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger, som vi udfører på baggrund af vores legitime interesse jf. afsnit 2.1 og 2.3.

4.8 Ret til at trække samtykke tilbage

4.8.1 Du har ret til at trække dit samtykke til direkte markedsføring tilbage, f.eks. nyhedsbreve. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, bedes du skrive til os på contact@blasted-rc.com jf. afsnit 4.2.2.

4.9 Ret til at indgive en klage

4.9.1 Du har ret til at indgive en klage til Danmarks tilsynsmyndighed: 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Danmark

Med hensyn til vores virksomheds behandling af dine personlige data. Din klage skal indgives enten skriftligt via e-mail til dt@datatilsynet.dk eller kommunikeres via telefon på +45 33193200.

 

5. SLETNING AF PERSONLIGE DATA

5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Speedhobby.dk, jfr. afsnit 2.1 og 2.2 skal efter en samlet periode på 2 år enten slettes eller kun være tilgængelige i anonym form, så de ikke kan spores tilbage til dig. Det er underforstået, at du i denne periode ikke har interageret med vores virksomheds tjenester, med andre ord at du ikke har besøgt vores hjemmeside, foretaget køb på vores hjemmeside, deltaget i vores konkurrencer, læst eller klikket på vores e-mails, annoncer, pop-ups osv. .

5.2 De personlige oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med, at du tilmelder dig vores nyhedsbrev, slettes inden for 2 år, siden vi sendte vores sidste nyhedsbrev til dig. Det er en forudsætning for sletning at trække dit samtykke tilbage.

5.3 Generelt skal de personoplysninger, vi har indsamlet i forbindelse med dit køb på Speedhobby.dk, slettes eller anonymiseres, så de ikke kan spores tilbage til dig, 5 år efter udgangen af ​​det kalenderår, hvor du lavede køb. Dataene kan dog opbevares i længere tid, hvis vi mener, at vi har et legitimt behov for at opbevare dem.

5.4 Virksomhedens regnskaber skal opbevares i 5 år indtil udgangen af ​​et regnskabsår i overensstemmelse med de lovmæssige krav i den danske bogføringslov.

5.5 De personlige oplysninger, vi har indsamlet ved din interaktion med vores kundeservice, slettes efter en samlet periode på 2 år, siden du sidst kontaktede os.

5.6 De oplysninger, vi har indsamlet i forbindelse med samarbejdsaftaler, slettes inden for 2 år efter vores sidste interaktion med dig. Hvis vi har modtaget en anmodning om et sponsorat, der ikke er aftalt, slettes de relaterede oplysninger med det samme.

5.7 De oplysninger, vi har indsamlet i forbindelse med et spørgeskema, slettes, så snart undersøgelsesperioden er overstået. Oplysningerne offentliggøres kun i anonym tilstand, medmindre respondenten giver sit samtykke til videregivelse af deres oplysninger. I så fald skal oplysningerne slettes, så snart spørgeskemaet ikke længere er relevant.

 

6. SIKKERHED

6.1 Speedhobby.dk har implementeret alle de anbefalede tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab, ændring, forringelse, misbrug, uautoriseret videregivelse af eller adgang til dine personlige oplysninger.

6.2 Kun medarbejdere med et legitimt behov for at få adgang til dine oplysninger for at kunne udføre deres opgaver har adgang til dine personlige data.

 

7. KONTAKTDETALJER

7.1 Speedhobby.dk er dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamles via vores hjemmeside.

7.2 Hvis du ønsker at udøve en eller flere af dine rettigheder, der er beskrevet i afsnit 4, eller hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores virksomheds privatlivspolitik, bedes du kontakte:

 

Speedhobby.dk

Peder Skrams Gade 11 Kld. Th.

1054 København

Danmark

 

E-mail: contact@blasted-rc.com

 

8. ÆNDRINGER I DEN PERSONLIGE POLITIK

8.1 Skulle vi foretage ændringer i vores virksomheds privatlivspolitik, får du besked næste gang du besøger vores websted.

 

9. VERSIONER

9.1 Dette er version 1 af privatlivspolitikken for Speedhobby.dk den 6. september 2020.

Vi er en sikker side, hvorfor vi er en del af Online-tryghed.dk's sikre sider Online Tryghed